Haqqımızda

Haqqımızda

Azərbaycanda rəqəmsal texnologiyalar, kommunikasiya və elektron xidmətlər haqqında elektron jurnalı yaratdıq. Məqsədimiz  ölkəmizdə İKT sahəsində ən son yeniliklərlə cəmiyyəti məlumalandırmaqdır.

Azərbaycanda informasiya texnologiyaları sektoru sürətlə inkişaf edir. İKT sahəsi üzrə gəlirlərin artım tempi dünya üzrə artım tempini bir neçə dəfə üstələyir. Azərbaycanda rabitə və yüksək texnologiyalar sektorunun hazırkı sürətli inkişafı ümummilli liderin siyasi kursunu davam etdirən möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyevin şəxsi diqqəti və qayğısı nəticəsində əldə olunub. Dövlət başçısı çıxışlarında İKT sektorunun inkişafının zəruriliyini, eləcə də prioritetliyini və bilik iqtisadiyyatının yaradılmasındakı rolunu dəfələrlə qeyd edib.Bu sahənin sürətlə inkişafı sektor üzrə yeni elktron mətbuat nümunələrinin yaradılmasını vacib edir.

Ictinfo.az elktron jurnalı məhz bu zərurətdən yaranıb. Elektron jurnal informasiya və yüksək texnologiyaları sahəsində ən son yenilikləri oxucularına çatdırmaqla, eyni zamanda araşdırmalar, analitik yazılar, müsahibələr təqdim etmək üçün yaradılıb. Elektron jurnalda ölkəmizdə fəaliyyət göstərən İKT şirkətlərinin həyata keçirdiyi layihələr, informasiya cəmiyyətinin formalaşması, regionlarada texnologiyaların inkişafı, sahə üzrə baş verən yeniliklər, problemlər, beynəlxalq rabitə, konfranslar və digər tədbirlər haqqında yazılar oxumaq olar.